Kant için değişim, reddedilemeyecek bir gerçeklik olarak sahici dünyanın çözümsüz bir açmaz olmasının nedenidir. Ona göre dünyada dört temel uzlaşmaz çelişki vardır ki bunlar insanoğlunu şeylerin aslını görmekten alikoyar:

(1) Dünyanın hem zaman ve mekan olarak kısıtlı hem de sonsuz olması,

(2) Maddenin hem münferit (ayrı ayrı) parcaciklardan oluşması hem de kesintisiz bir bileşim olması,

(3) Herşeyin hem doğa kanunlarına tabi olup hem de doğa dışı güçlerden etkileniyor olması,

(4) Mutlak suretle gerekli olan varlığın dünyada hem var hem de yok olması.

Hal böyle olunca, Kant, insanoğlunun şeylerin aslını değil, ancak kendisine göründüğü kadarını bilebildigi sonucuna varır.

– Alev Alatlı, Aklın Yolu da Bir Değildir, Destek Yayınları, 2009

Reklamlar