Bazımız yaşadı,
Bazımız sadece yaşlandı
Bazımıza ol denildi. Oldular
Bazımız olamadı.

Olamayanlara sordular
Nedir suları yokuş yukarı akıtmayan?
Bilim dergilerine nazaran
Yer çekimi dedi kimisi
Yer de çekti hepsini

Bazımız kuşkulandı
Bazımız sadece emin oldu
Bazımıza şans verildi
Bazımız şansa yenildi

Kafa kafaya versek bu denklemi çözeriz
Çözeriz ayaklarımızın bağını, ve koşarız
Koşmak zorunda olmayacağımız zamana
Ayaklara ihtiyaç duymayız.
Bazımız sürünür, bazımız yürür,
ve bazımız nihayet uçarız
Diye şans dilediler,
Denediler
Denediler

Denerken denerken
Bazımız yaşadı, bazımız sadece yaşlandı
Ama hepimiz öldük

Reklamlar